Realizacje naszej firmy:

1. Sąd Okręgowy w Warszawie - zobacz zdjęcia
2. Kredyt Bank S.A. / Kredyt Trade Sp z o.o.
3. Jednostka Wojskowa nr 2063
4. Jednostka Wojskowa nr 2420
5. Jednostka Wojskowa nr 2305
6. BGŻ S.A. Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr
7. Urząd Gminy Nowy Kawęczyn - zobacz zdjęcia
8. Kubis Construction Sp. z o.o.
9. S.S.Z. i B.G.S w Warszawie
10. Administracja Domów Komunalnych nr 15
11. Sztab Generalny Wojska Polskiego
12. Victoria Development
13. Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami
14. Sąd Wojewódzki w Warszawie
15. Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany - Krotoszyn
16. Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany - Nowy Dwór Mazowiecki
17. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - zobacz zdjęcia


Sąd Okręgowy w Warszawie

- wykonanie kompleksowych prac remontowo - budowlanych i instalacyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w budynkach przy Al. Solidarności 127 w Warszawie; (powierzchnia obiektu wynosi 18.000 m2); wartość wykonywanych robót około 50.000.000,00 PLN); projekt zabezpieczeń wejść/wyjść oraz wykonanie, zabezpieczenie ciągów pieszych oraz elewacji budynku, wygrodzenia, roboty rozbiórkowe; skrzydła A do F, G, H, J - w tym również m.in.: wykonanie zabezpieczeń słupów, rozbiórka sufitów, opracowania projektów i dokumentacji technicznej, roboty przygotowawcze, zabezpieczające, wzmocnienia, rozbiórki, demontaż instalacji, przebudowy; roboty budowlano-instalacyjne oraz projektowe w zakresie budynku technicznego wentylatorni zbiornika podziemnego wody dla instalacji tryskaczowych; wykonanie i montaż kanału wentylacyjnego; opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego, wielobranżowego i kosztorysów nakładczych z przedmiarami robót na budowę podziemnego zbiornika wody ppoż. dla instalacji tryskaczowych z pompownią centrali wentylacyjnej z agregatem wody lodowej oraz zewnętrznej klatki schodowej; wymiana instalacji c.o. modernizacja węzła cieplnego, wymiana instalacji wodociągowej oraz roboty poinstalacyjne;

- modernizacja i nadbudowa budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, ul. Ogrodowej 51A; powierzchnia przed remontem 2400 m2, po remoncie 3450 m2; wykonanie przyłączy do budynku (sieć ciepłownicza, kanalizacyjna, wodociągowa, telefoniczna, energetyczna), wymiana stropów, nadbudowa dwóch pięter, montaż: instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, instalacji elektrycznej, logicznej - pożarowej i telefonicznej, instalacja wentylacyjna; wymiana stolarki drewnianej na stolarkę pcv, montaż ścianek gips-karton, roboty murowe wewnętrzne i zewnętrzne, roboty wykończeniowe, roboty glazurnicze (terakota, glazura) roboty elewacyjne;

- budynek Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Pułtusku; wymiana instalacji sanitarnych, modernizacje kotłowni oraz roboty poinstalacyjne;

- przystosowanie budynku nr 9 przy ul. Kocjana 3 w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego, z przeznaczeniem na przeprowadzenie tzw "procesu narkotykowego" a docelowo jako sala rozpraw o podwyższonym stopniu ryzyka oraz dwa budynki na potrzeby Warszawskich Sądów Rejonowych - Wydziałów Grodzkich o łącznej powierzchni 6204 m2; powyższe roboty wykonaliśmy na łączną wartość netto ok. 5.100.000,00 PL; kompleksowe roboty budowlane, sanitarne, wentylacyjne, instalacja teletechniczna, przystosowawcze, adaptacja pomieszczeń, roboty wewnętrzne elektryczne, sanitarne, zadaszenie, izolacja przeciwwilgociowa, remont dachu;

- Sądy Grodzkie w Warszawie, ul. Kocjana 3 roboty budowlane, sanitarne, wentylacyjne w budynku nr 4 i 6; powierzchnia 1277 m2, 1039 m2; opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami nakładczymi adaptacji budowlanych i instalacji w tym sanitarnych oraz elektrycznych - Wydziały Grodzkie Wykroczeniowe; budynek nr 5 - wykonanie zadaszenia, pomosty stalowe, wykonanie chodnika, ocieplenia ścian

- wykonanie kompleksowych prac remontowo - budowlanych, instalacyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w budynkach nr 4.1, 4.2, 4.3, ul. Kocjana 3 w Warszawie - Sądy Żoliborskie - w tym - roboty przygotowawcze, rozbiórkowo-porządkowe, opracowanie dokumentacji technicznej i branżowej adaptacji budynku; wartość wykonywanych robót około 12.000.000,00 PLN;

- opracowanie map do celów prawnych oraz podkładów geodezyjnych całego obiektu; opracowanie planu zagospodarowania działki ew. nr 2 - Kocjana 3 w Warszawie Sąd Rejonowy;

- całodobowa obsługa serwisowa - konserwacja, przeglądy techniczne i naprawy awaryjne instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz urządzeń klimatyzacji - obiekty Sądu przy Al. Solidarności 127 oraz Kocjana 3;

- modernizacja kotłowni wraz z przyłączami gazowymi (kompleksowe roboty budowlane i elektryczne); monitoring, zagospodarowanie terenu - obiekt Sądu w Warszawie, ul. Kocjana 3;

- roboty remontowo-budowlane zbiornika ppoż. - sieci zewnętrzne, roboty wykończeniowe, wewnętrzne instalacje sanitarne - obiekt Sądu w Warszawie, ul. Kocjana 3;

- wykonanie kompleksowych prac remontowo - budowlanych, instalacyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w budynkach nr 3.1, 3.2, 3.3 w Warszawie, ul. Kocjana 3 (Sądy Wolskie); łączna powierzchnia powyższego obiektu wynosi ok. 6900 m2; wartość wykonywanych robót około 17.000.000 PLN.; kompleksowe opracowanie projektów w zakresie remontu, prace demontażowe, rozbiórkowe, przygotowawcze; roboty adaptacyjno modernizacyjne; budowa wraz z obiektami niekubarutowanymi (infrastruktura w obrębie budynków); wygrodzenia, wykonanie masztu antenowego, tymczasowe zasilanie telefoniczne, instalacje uzupełniające wentylację mechaniczną i klimatyzację;

Kredyt Bank S.A. / Kredyt Trade Sp. z o.o.

- wykonanie kompleksowej modernizacji i adaptacji pomieszczeń na Filie Kredyt Banku S.A. w Warszawie (roboty wyburzeniowe, murowe, montaż ścianek gipsowo-kartonowych, instalacje elektryczne, sanitarne, alarmowe, telefoniczne, instalacja systemów komputerowych, antywłamaniowych, klimatyzacji, wentylacji) jak również wykonanie koncepcji architektonicznej i projektu architektoniczno-budowlanego oraz branżowych projektów instalacji wewnętrznych; koordynowanie wykonania dokumentacji instalacji logicznych, systemu alarmowego, wyposażenia meblowego oraz wizualizacji; uzgadnianie projektów z właściwymi urzędami:

- ul. Zadumana 11a
- ul. Rosoła 44a
- ul. Abrahama 18
- ul. Żytnia 15
- ul. Powsińska 73
- ul. Grójecka 186
- ul. Książkowa 9b
- ul. Krakowskie Przedmieście 45
- ul. Lechicka 15
- Radość, ul. Patriotów 150
- ul. Chałubińskiego 8
- Al. Krakowska 110/114
- ul. Kosiarzy 37
- ul. Popularna 4/6
- ul. Gustawa Morcinka 14
- ul Kondratowicza 35
- Otwock, ul. Andriollego 59;

- modernizacja budynku o powierzchni ok.2300 m2; wymiana instalacji logicznych -komputerowa, alarmowa, telefoniczna, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji mechanicznej, montaż klimatyzacji w poszczególnych pomieszczeniach, roboty murowe i suche tynki (płyty gips-karton), roboty wykończeniowe: glazurnicze, malarskie, kładzenie wykładziny, modernizacje klatek schodowych, montaż wind dla niepełnosprawnych; wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę aluminiową - Oddział w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 2 - wszystkie roboty prowadzone przy czynnym Oddziale Banku;

- adaptacja hali gimnastycznej na filię Oddziału Banku w Raszynie; powierzchnia przed modernizacją 579,1m2, a po modernizacji 999,5m2; kompleksowe roboty remontowo-budowlane - konstrukcje słupowo-monolityczne, wymiana stolarki i ślusarki aluminiowej, wykonanie elewacji zewnętrznej z dociepleniem ścian, modernizacja instalacji elektrycznej, logicznej, antywłamaniowej, centralnego ogrzewania, wod-kan oraz wentylacji;

- adaptacja pomieszczeń o powierzchni 504 m2 z salonu usługowego na siedzibę Oddziału; roboty wyburzeniowe, montaż ścian gipsowo-kartonowych, roboty glazurnicze i ślusarskie, modernizacja instalacji elektrycznej, logicznej, antywłamaniowej, centralnego ogrzewania, wod-kan oraz klimatyzacji - Oddział w Warszawie, ul. Teligi

- modernizacja pomieszczeń wraz z modernizacją sali operacyjnej; powierzchnia modernizowanych pomieszczeń ok. 4938m2; roboty wyburzeniowe, murowe, ścianki karton-gips, glazura, terrakota, ślusarka i stolarka aluminiowa, instalacja elektryczna, logiczna i przeciw włamaniowa, instalacje sanitarne; wartość wykonanych robót wyniosła ok. 18.500.000 PLN - I/Oddział w Warszawie, ul. Kasprzaka 22

- modernizacja pomieszczeń Centrali Banku dla potrzeb Centrum Gotówkowego o łącznej powierzchni 2100 m2.; kompleksowe roboty remontowo-budowlane - montaż ścianek karton-gips, roboty posadzkarskie - układanie wykładziny podłogowej, montaż podłóg dystansowych-teletechnicznych, instalacja elektryczna, logiczna, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, roboty wykończeniowe; sieć zewnętrzna co i cw, instalacja zasilania awaryjnego, dostawa i wymiana transformatora 1000 kVA; adaptacja kuźni i stolarni na potrzeby banku - Oddział w Warszawie, ul. Kasprzaka 2/8

Jednostka Wojskowa nr 2063

- remont budynku nr 1 w Warszawie, ul. 11 Listopada 17/19 o powierzchni 1200 m2; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, instalacji elektrycznej, kompleksowe roboty budowlane i wykończeniowe, remont klatki schodowej;

- remont pomieszczeń budynku nr 1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4A; wykonanie kompleksowych robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych

Jednostka Wojskowa nr 2420

- remont budynku nr 22 Sztabu w Warszawie, ul. 29 Listopada 1 o powierzchni 1000 m2; wykonanie stolarki aluminiowej, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej, wykonanie ścianek z karton-gips, roboty ogólnobudowlane, wykończeniowe, roboty ślusarskie (montaż krat w oknach);

- remont budynku koszarowego o powierzchni 5000 m2; kompleksowe roboty budowlane, wykończeniowe - posadzkarskie, elektryczne i sanitarne

Jednostka Wojskowa nr 2305

- kompleksowe roboty remontowo-budowlane w Ośrodku Szkoleniowym w Rembertowie; - modernizacja budynku nr 5 z przyłączami sieci co, cw w Warszawie, ul. Marsa 74

BGŻ S.A. Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr

- kompleksowa modernizacja zespołu żywieniowego oraz nadbudowa poddasza użytkowego w budynku hotelowym - Leszno k/Błonia, ul. Fabryczna 1; (wartość wykonanych robót wyniosła około 4.612.000,00 PLN)

Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

- budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze Maz. o powierzchni ok.600 m2 oraz zaplecza socjalnego o powierzchni 400 m2.

Kubis Conscruction Sp. z o.o.

- wykonanie elewacji budynku Centrum Handlowo - Biurowego w Warszawie, ul. Targowa róg Kijowskiej; powierzchnia ok. 5300 m2

S.S.Z. i B.G.S w Warszawie

- remont budynków wraz z zewnętrzną siecią c.o. i c.w. w kompleksie koszarowym 1001 w Skierniewicach

Administreacja domów komunalnych nr 15

- wymiana instalacji c. o., wodno-kanalizacyjnej, gazowej wraz z wyniesieniem kurka gazowego, roboty po instalacyjne, udrożnienie przewodów kominowych w Warszawie, ul. Lwowska 17

Sztab Generalny Wojska Polskiego

- całościowy remont sanitariatów i klatki schodowej w Warszawie, ul. Rakowiecka 4

Victoria Development

- roboty polegające na przebudowie rozdzielni SN, wykonaniu kanalizacji telekomunikacyjnej, wykonaniu sieci kabli SN w Warszawie, ul. Gizów 6

Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami

- montaż i rozruch kotłowni gazowej w technologii "VIESSMAN" w Warszawie, ul. Kasprzaka 6/8

Sąd Wojewódzki w Warszawie

- wykonanie kanalizacji deszczowej, przepompowni wód i zewnętrznej sieci co, cw deszczowych oraz drenaż wokół budynku Sądu w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 22

Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany - Krotoszyn

- roboty sanitarne, instalacja wod-kan. roboty elektryczne, rozbiórkowe i kompleksowe roboty ogólnobudowlane w Warszawie, ul. 29 Listopada, budynek nr 2

Wojskowy Zakład Remontowo-Budowlany - Nowy Dwór Mazowiecki

- kompleksowe roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w budynku koszarowym nr 33 w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

- przebudowa i termomodernizacja budynku internatu w Warszawie, ul. Elbląska 6 (roboty kompleksowe)

Copyright © 2006 LukHaj WebAction