O firmie:

W okresie działalności firmy przyświecała nam zasada maksymalnego rozwoju firmy polegająca na rozszerzaniu zakresu działalności oraz maksymalnym inwestowaniu w usprzętowienie firmy. Zatrudnieni pracownicy produkcji podstawowej posiadają wykształcenie kierunkowe oraz co najmniej kilkuletnią praktykę zawodową. Personel inżynieryjno - techniczny legitymuje się wyższym i średnim wykształceniem technicznym oraz uprawnieniami budowlanymi. Wszyscy posiadają co najmniej 10 lat praktyki zawodowej. Załoga w firmie jest stabilna - średni staż pracy wynosi przeszło 9 lat.

Wykonujemy pełny zakres robót budowlanych. Prowadzimy roboty nowe, remontowe i adaptacyjne. Wykonujemy zadania począwszy
od skomplikowanych wyburzeń, skończywszy na tzw. wykończeniu "pod klucz". Roboty wykonujemy w systemie Generalnego Wykonawstwa.
Jesteśmy związani kilkuletnią współpracą z licznymi firmami wykonującymi roboty specjalistyczne. Współpracujemy z producentami materiałów budowlanych i instalacyjnych więc mamy pewność co do dobrej jakości i konkurencyjnej cenie oferowanych przez nas materiałów.

Od wielu lat współpracujemy z biurami projektowymi oraz instytucjami wykonującymi ekspertyzy techniczne. Posiadamy Kancelarię Tajną
oraz Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych jak również dostęp do takich informacji zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Na bieżąco śledzimy nowości techniczne w budownictwie i staramy się jak najszybciej wdrażać je do produkcji. Realizujemy inwestycje budowlane wykorzystując tradycyjne
i nowoczesne technologie.

Baza sprzętowo - magazynowa pozwala nam na realizację pełnego zakresu robót budowlanych, a potencjał ekonomiczny pozwala nam na częściowe finansowanie wykonywanych robót. Jesteśmy elastyczni w negocjowaniu warunków realizacji zleconych robót. Personel inżynieryjno - techniczny jest otwarty na szeroką współpracę z przedstawicielami Inwestora i Nadzoru Autorskiego.

Copyright © 2006 LukHaj WebAction